MB88346B

Manufacturer Part NumberMB88346B
ManufacturerFujitsu
MB88346B datasheet
 
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Page 3/20:

BLOCK DIAGRAM

Download datasheet (210Kb)Embed
PrevNext

BLOCK DIAGRAM

Vcc
CLK
DI
D0
D1
D2
D3
8
D0
D1
D6
D7
8-bit Data Latch
#1
R-2R Type 8-bit
D/A Converter
#1
Analog Block (D/A Converter with operational
amplifier output buffers)
+
-
V
*
DD
AO1
Digital Block (MCU Interface)
12-bit Shift Register
D4
D5
D6
D7
D8
D9
4-bit Address Decoder
1 2 3 4
12
D0
D1
8-bit Data Latch
R-2R Type 8-bit
D/A Converter
* : Only for D/A converter block except operational amplifier block
MB88346B
GND
DO
D10
D11
LD
12
10 11
D6
D7
#12
#12
+
-
AO12
Vss*
3