SAK-TC1775-L40EBA Infineon Technologies AG, SAK-TC1775-L40EBA Datasheet

no-image

SAK-TC1775-L40EBA

Manufacturer Part Number
SAK-TC1775-L40EBA
Description
Manufacturer
Infineon Technologies AG
Datasheet

Specifications of SAK-TC1775-L40EBA

Case
BGA31
Date_code
06+
D at a S h e e t , V 1. 2 , M ay 2 00 2
T C 1 7 7 5
3 2 - B i t S i n g l e - C h i p M i c r o c o n t r o l l e r
M i c r o c o n t r o l l e r s
N e v e r
s t o p
t h i n k i n g .

Related parts for SAK-TC1775-L40EBA

Related keywords